Honorowy Obywatel Miasta Suwałk

Jak podaje Wikipedia: W czerwcu 2023 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Suwałk. Podkreślono zasługi dla promocji miasta i pracę przy organizacji Suwałki Blues Festival.